Nadzor

Nadzor e-računov s satelitsko odzivnostjo

Ali je račun v procesu dostave? Je stranka prejela račun? Ga je zavrnila? S Procesnim centrom boste ažurirane odgovore na vprašanja dobili kjerkoli in kadarkoli.

Ne samo to! Nikoli več ne ne boste v dvomu, če je prejemnik račun res prejel v e-poštni predal. Z našimi programskimi rešitvami boste ob dostavi računa v e-poštni predal pridobili povratnico o uspešni dostavi.

BIC KODA: BASSSI2DICL

#odzivnost eračunov