Arhiv

Dolgoročna hramba vaših e-računov

Ker se zavedamo pomembnosti arhiviranja e-računov in dokumentov, vam omogočamo hrambo papirnatih in e-računov na enem mestu za dobo do 10 let.

Hranjeni dokumenti so dostopni kadarkoli, neodvisno od lokacije in terminalne naprave.

BIC KODA: BASSSI2DICL

#arhiv eračunov