Arhiv

Dolgoročna hramba vaših eračunov in edokumentov

Ker se zavedamo pomembnosti arhiviranja eRačunov in eDokumentov, vam omogočamo hrambo eRačunov in eDokumentov na enem mestu za dobo do 10 let.

Hranjeni dokumenti so dostopni kadarkoli, neodvisno od lokacije in terminalne naprave.

BIC KODA: BASSSI2DICL

#arhiv eračunov